Twój koszyk jest pusty.
Produkty Ilość

Łączny koszt:
netto:
brutto:

Zielone dachy – Czy to sposób na zrównoważone budownictwo?

Zielone dachy, znane również jako dachy roślinne, zyskują na popularności jako ekologiczne i estetyczne rozwiązanie w budownictwie miejskim. Są one przykładem zrównoważonego rozwoju, który łączy architekturę z naturą, przynosząc liczne korzyści środowiskowe, ekonomiczne i społeczne. W tym artykule przyjrzymy się, czym są zielone dachy, jak działają, jakie korzyści oferują oraz jakie kroki należy podjąć, aby stworzyć własny zielony dach.

Czym są zielone dachy i jak działają?

Zielone dachy to dachy pokryte roślinnością, które składają się z kilku warstw umożliwiających wzrost roślin i zarządzanie wodą opadową. Kluczowe warstwy zielonego dachu obejmują:

 1. Warstwa hydroizolacyjna: Chroni dach przed przenikaniem wody.

 2. Bariera korzeniowa: Zapobiega uszkodzeniom warstwy hydroizolacyjnej przez korzenie roślin.

 3. Warstwa drenażowa: Umożliwia odprowadzanie nadmiaru wody, zapobiegając jej zaleganiu.

 4. Warstwa filtracyjna: Zapobiega przedostawaniu się cząstek gleby do systemu drenażowego.

 5. Warstwa podłoża: Specjalnie przygotowana gleba, która wspiera wzrost roślin.

 6. Warstwa roślinna: Wybrane gatunki roślin, które tworzą zieloną przestrzeń na dachu.

Zielone dachy mogą być ekstensywne (lekkie, niskie rośliny, minimalna konserwacja) lub intensywne (grubsza warstwa podłoża, możliwość sadzenia krzewów i małych drzew, większe wymagania konserwacyjne).

 

Zalety zielonych dachów: ekologiczne, ekonomiczne i społeczne

Korzyści ekologiczne

1. Poprawa jakości powietrza:

 • Rośliny na zielonych dachach absorbują dwutlenek węgla i inne zanieczyszczenia, poprawiając jakość powietrza.
 • Proces fotosyntezy zwiększa produkcję tlenu.

2. Redukcja efektu miejskiej wyspy ciepła:

 • Zielone dachy odbijają promieniowanie słoneczne i pochłaniają mniej ciepła, obniżając temperaturę miejską.
 • Transpiracja roślin pomaga chłodzić powietrze.

3. Zarządzanie wodami opadowymi:

 • Zielone dachy retencjonują wodę deszczową, zmniejszając natężenie spływu wód opadowych do kanalizacji.
 • Woda opadowa jest stopniowo odparowywana, zmniejszając obciążenie systemów kanalizacyjnych.

4. Ochrona bioróżnorodności:

 • Zielone dachy mogą być siedliskami dla różnych gatunków roślin i zwierząt.
 • Tworzenie zielonych przestrzeni w miastach wspiera różnorodność biologiczną.

Korzyści ekonomiczne

1. Izolacja termiczna i oszczędność energii:

 • Zielone dachy działają jak dodatkowa warstwa izolacyjna, zmniejszając zapotrzebowanie na ogrzewanie zimą i chłodzenie latem.
 • Lepsza izolacja termiczna prowadzi do obniżenia kosztów energetycznych budynku.

2. Wydłużenie żywotności dachu:

 • Zielone dachy chronią membranę dachową przed szkodliwym działaniem promieniowania UV, ekstremalnymi temperaturami i innymi czynnikami atmosferycznymi.
 • Żywotność dachu jest znacznie wydłużona, co zmniejsza częstotliwość i koszty jego wymiany i napraw.

3. Zwiększenie wartości nieruchomości:

 • Estetyczny i ekologiczny charakter zielonych dachów może podnieść wartość nieruchomości.
 • Inwestycje w zielone dachy mogą przyciągać najemców i kupców, którzy cenią zrównoważony rozwój i ekologię.

4. Potencjalne ulgi podatkowe i dotacje:

 • W niektórych regionach właściciele budynków mogą kwalifikować się do ulg podatkowych, grantów lub innych form wsparcia finansowego za instalację zielonych dachów.
 • Programy te promują zrównoważone budownictwo i ochronę środowiska.

Korzyści społeczne

1. Poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego:

 • Kontakt z naturą i zielonymi przestrzeniami redukuje stres, lęk i poprawia samopoczucie.
 • Zielone dachy mogą służyć jako miejsca rekreacyjne, promując aktywność fizyczną i zdrowy styl życia.

2. Estetyka i jakość życia:

 • Zielone dachy dodają estetyki miejskim krajobrazom, tworząc piękne i relaksujące przestrzenie.
 • Widok zielonych dachów poprawia jakość życia i satysfakcję z miejsca zamieszkania czy pracy.

3. Redukcja hałasu:

 • Zielone dachy działają jako naturalne bariery dźwiękowe, redukując hałas z zewnątrz.
 • Lepsza izolacja akustyczna przyczynia się do spokojniejszego i bardziej komfortowego środowiska życia i pracy.

4. Edukacja i społeczna świadomość ekologiczna:

 • Zielone dachy mogą służyć jako narzędzie edukacyjne, promując wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju, ekologii i ochrony środowiska.
 • Szkoły, uczelnie i organizacje społeczne mogą wykorzystywać zielone dachy do prowadzenia programów edukacyjnych i warsztatów.

Przykłady zastosowania zielonych dachów w różnych częściach świata

1. Japońskie Muzeum Nauki w Tokio, Japonia

Dach muzeum jest jednym z największych zielonych dachów na świecie, o powierzchni ponad 8 000 metrów kwadratowych.

 • Korzyści: Poprawa jakości powietrza, redukcja efektu miejskiej wyspy ciepła, edukacja ekologiczna dla odwiedzających.

 • Ciekawostka: Dach jest zaprojektowany jako park dostępny dla zwiedzających.

2. Chicago City Hall, Stany Zjednoczone

Zielony dach o powierzchni 20 000 stóp kwadratowych, zainstalowany na miejskim ratuszu w Chicago.

 • Korzyści: Redukcja spływu wód opadowych, poprawa jakości powietrza, izolacja termiczna budynku.

 • Ciekawostka: Projekt zielonego dachu został uruchomiony jako część programu miejskiego mającego na celu walkę z efektem miejskiej wyspy ciepła.

3. ACROS Fukuoka Prefectural International Hall, Japonia

Jeden z najbardziej spektakularnych przykładów zielonych dachów, z kaskadowymi tarasami pokrytymi roślinnością.

 • Korzyści: Estetyka, redukcja hałasu, izolacja termiczna, ochrona bioróżnorodności.

 • Ciekawostka: Budynek jest znany z unikalnego projektu, który harmonijnie łączy architekturę z naturą.

4. Warsaw University Library, Polska

Zielony dach o powierzchni 10 000 metrów kwadratowych, podzielony na kilka tematycznych ogrodów.

 • Korzyści: Edukacja ekologiczna, estetyka, izolacja termiczna, poprawa jakości powietrza.

 • Ciekawostka: Dach jest dostępny dla publiczności, oferując piękne widoki na miasto i rzekę Wisłę.

5. Nanyang Technological University (NTU), Singapur

Kampus uniwersytecki posiada liczne zielone dachy, które są integralną częścią zrównoważonego projektu.

 • Korzyści: Redukcja zużycia energii, poprawa jakości powietrza, zarządzanie wodami opadowymi, tworzenie przyjaznych przestrzeni dla studentów.

 • Ciekawostka: NTU jest uznawane za jeden z najbardziej ekologicznych kampusów na świecie.

6. Dach Świątyni Wat Arun, Bangkok, Tajlandia

Zielony dach na historycznej świątyni, z zastosowaniem tradycyjnych i nowoczesnych technik ogrodniczych.

 • Korzyści: Estetyka, izolacja termiczna, ochrona struktury budynku, poprawa bioróżnorodności.

 • Ciekawostka: Projekt stanowi przykład, jak nowoczesne technologie mogą być zintegrowane z historycznymi budynkami w celu ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska.

7. Vancouver Convention Centre, Kanada

 Jeden z największych zielonych dachów w Ameryce Północnej, o powierzchni 2,4 hektara.

 • Korzyści: Redukcja spływu wód opadowych, izolacja termiczna, ochrona bioróżnorodności, edukacja ekologiczna.

 • Ciekawostka: Dach jest domem dla pszczół miodnych, co pomaga w zapylaniu miejskich roślin.

8. Bosco Verticale, Mediolan, Włochy

Para wieżowców z wertykalnymi ogrodami na każdym piętrze, znana jako "Pionowy Las".

 • Korzyści: Redukcja efektu miejskiej wyspy ciepła, izolacja termiczna, poprawa jakości powietrza, estetyka, ochrona bioróżnorodności.

 • Ciekawostka: Bosco Verticale zdobyło wiele nagród za zrównoważoną architekturę i design, w tym International Highrise Award.

9. City Hall w Londynie, Wielka Brytania

Zielony dach na londyńskim ratuszu, zaprojektowany z myślą o zrównoważonym rozwoju i edukacji.

 • Korzyści: Redukcja spływu wód opadowych, poprawa jakości powietrza, izolacja termiczna, przestrzeń edukacyjna.

 • Ciekawostka: Dach jest częścią szerszego programu miejskiego mającego na celu promowanie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

 

Kroki do stworzenia własnego zielonego dachu: materiały, koszty i konserwacja

Też chcesz podjąć się stworzenia przestrzeni zielonej na dachu budynku?
Stworzenie zielonego dachu to proces, który wymaga starannego planowania, odpowiednich materiałów i regularnej konserwacji. Oto szczegółowy przewodnik po krokach, materiałach, kosztach i wymaganiach konserwacyjnych dla zielonego dachu.

Kroki do stworzenia zielonego dachu

1. Ocena strukturalna i planowanie:

 • Ocena nośności dachu: Przed rozpoczęciem projektu, konieczne jest przeprowadzenie oceny nośności konstrukcji budynku. Zielone dachy mogą być cięższe od tradycyjnych dachów, więc konstrukcja musi wytrzymać dodatkowe obciążenie.
 • Planowanie: Określenie celów (ekstensywny czy intensywny dach), wybór odpowiednich roślin i systemów drenażowych, a także stworzenie projektu uwzględniającego estetykę i funkcjonalność.

2. Wybór systemu zielonego dachu:

 • Ekstensywny dach: Lekkie, niskie rośliny, minimalna konserwacja, mniejsze koszty.
 • Intensywny dach: Grubsza warstwa podłoża, możliwość sadzenia krzewów i małych drzew, większe koszty i wymagania konserwacyjne.
 • Półintensywny dach: Połączenie cech dachów ekstensywnych i intensywnych.

3. Przygotowanie dachu:

 • Izolacja wodoodporna: Zainstalowanie membrany hydroizolacyjnej, aby zapobiec przenikaniu wody do konstrukcji budynku.
 • Bariera korzeniowa: Zabezpieczenie membrany hydroizolacyjnej przed uszkodzeniami spowodowanymi przez korzenie roślin.

4. Warstwy zielonego dachu:

 • Warstwa drenażowa: Zapewnia efektywne odprowadzanie nadmiaru wody, zapobiegając zaleganiu wody i gniciu korzeni. Może składać się z żwiru, lekkich mat drenażowych lub specjalnych komór drenażowych.
 • Warstwa filtracyjna: Zapobiega przedostawaniu się cząstek gleby do systemu drenażowego.
 • Warstwa podłoża: Specjalnie przygotowana mieszanka gleby, która jest lekka, dobrze przepuszczalna i bogata w składniki odżywcze.
 • Warstwa roślinna: Dobór odpowiednich roślin zależy od lokalnych warunków klimatycznych, grubości podłoża i zamierzonych efektów estetycznych i ekologicznych.

5. Instalacja systemów nawadniających (opcjonalne):

 • W przypadku intensywnych dachów, które wymagają regularnego podlewania, warto zainstalować systemy nawadniające, takie jak kroplówki czy zraszacze.

Materiały do stworzenia zielonego dachu

 1. Membrana hydroizolacyjna: Poliuretanowa, PVC lub EPDM, wytrzymała i odporna na uszkodzenia.

 2. Bariera korzeniowa: Folia polietylenowa lub inne materiały odporne na penetrację korzeni.

 3. System drenażowy: Żwir, lekkie maty drenażowe, komory drenażowe.

 4. Warstwa filtracyjna: Geotekstylia lub inne materiały przepuszczające wodę, ale zatrzymujące cząstki gleby.

 5. Podłoże: Specjalnie przygotowane mieszanki glebowe, zawierające piasek, torf, kompost, wermikulit, perlity itp.

 6. Rośliny: Rozchodniki, trawy, byliny, krzewy, drzewa (w zależności od rodzaju dachu).

 7. Systemy nawadniające: Rury kroplowe, zraszacze, systemy automatycznego nawadniania.

Koszty stworzenia zielonego dachu

Koszty zielonego dachu mogą się znacznie różnić w zależności od kilku czynników, takich jak typ dachu, używane materiały, wielkość projektu i lokalizacja. Oto szacunkowe koszty:

1. Koszty początkowe:

 • Ocena strukturalna i projektowanie: Od 10 do 20 zł za metr kwadratowy.
 • Materiały i instalacja: Ekstensywny dach: 150-300 zł za metr kwadratowy. Intensywny dach: 500-1200 zł za metr kwadratowy.
 • Systemy nawadniające: 50-100 zł za metr kwadratowy (opcjonalnie).

2. Koszty utrzymania:

 • Konserwacja roślin: 5-20 zł za metr kwadratowy rocznie.
 • Nawadnianie i nawożenie: 10-50 zł za metr kwadratowy rocznie (w zależności od intensywności dachu).
 • Naprawy i wymiana materiałów: Koszty mogą się różnić w zależności od potrzeb i stanu dachu.

Konserwacja zielonego dachu

Regularna konserwacja zielonego dachu jest kluczowa dla jego długowieczności i efektywności. Oto najważniejsze czynności konserwacyjne:

1. Monitorowanie zdrowia roślin:

 • Regularne sprawdzanie stanu roślin, aby upewnić się, że są zdrowe i rosną prawidłowo.
 • Usuwanie chwastów, martwych roślin i przycinanie nadmiernie rozrośniętych roślin.

2. Nawadnianie:

 • Regularne podlewanie w okresach suszy, szczególnie w przypadku dachów intensywnych.
 • Sprawdzanie i konserwacja systemów nawadniających, aby zapewnić ich prawidłowe działanie.

3. Nawożenie:

 • Stosowanie nawozów zgodnie z zaleceniami, aby zapewnić roślinom niezbędne składniki odżywcze.
 • Nawożenie 1-2 razy w roku w przypadku dachów ekstensywnych i częściej w przypadku dachów intensywnych.

3. Kontrola systemów drenażowych:

 • Regularne sprawdzanie i czyszczenie systemów drenażowych, aby zapobiec zatykaniu i zapewnić efektywne odprowadzanie wody.

4. Inspekcja membrany hydroizolacyjnej:

 • Okresowa inspekcja membrany hydroizolacyjnej, aby wykryć ewentualne uszkodzenia i przeprowadzić naprawy.

5. Ochrona przed szkodnikami:

 • Monitorowanie obecności szkodników i podejmowanie odpowiednich działań, aby zapobiec ich rozprzestrzenianiu.

Zielone dachy jako sposób na zrównoważone budownictwo – Podsumowanie

Stworzenie zielonego dachu to inwestycja, która przynosi liczne korzyści ekologiczne, ekonomiczne i społeczne. Proces ten wymaga starannego planowania, odpowiednich materiałów i regularnej konserwacji, aby zapewnić długoterminowe efekty. Koszty początkowe mogą być znaczne, ale długoterminowe oszczędności energetyczne, poprawa jakości powietrza i estetyka sprawiają, że zielone dachy są opłacalnym i zrównoważonym rozwiązaniem dla budynków na całym świecie.

 

Ostatnie aktualności

Podstawowy przewodnik o Termomodernizacji

Jak podejść do tematu termomodernizacji? Sprawdź, jak poprawić efektywność energetyczną budynku, zaoszczędzić na rachunkach i jednocześnie dbać o środowisko.

Ofertowanie – Czym jest i dlczego jest ważne dla firm?

Czy wiesz, że 94% decyzji zakupowych B2B rozpoczyna się od wyszukiwania online? Jak to wykorzystać?

Posadzimy.pl i znaczenie drzew dla ekosystemu – Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Na czym polega akcja posadzimy. pl i dlaczego postanowiliśmy do niej dołączyć?