Twój koszyk jest pusty.
Produkty Ilość

Łączny koszt:
netto:
brutto:

KNR nr AT-37

Iniekcje ciśnieniowe w konstrukcji oraz w gruncie

Katalog zawiera nakłady rzeczowe na iniekcje sklejające uszkodzone konstrukcje, uszczelniające wycieki wody z rys, dylatacji itp. . Ujęto również izolację zawilgoconych konstrukcji, izolację przepustów oraz różne techniki wzmacniania i stabilizacji gruntu przy pomocy iniekcji.

KNR nr AT-37

Wydawca: Athenasoft

Wydanie: Papierowe

Rok: 2016

Autor: Praca Zbiorowa

59,90 zł
62,90 zł brutto

Spis treści:

Część ogólna
Założenia ogólne
Informacje techniczne

Rozdział 01 Iniekcje ciśnieniowe w konstrukcji

Tablica 0101
Iniekcja wzmacniająca i uszczelniająca żywicą epoksydową Denepox40 rys suchych i wilgotnych o rozwartości >0,1 mm z zastosowaniem pakerów iniekcyjnych
Tablica 0102
Uszczelnienie wycieków wody ze styku sekcji ściany szczelinowej lub styku płyty dennej i ściany szczelinowej jednoskładnikową spienialną żywicą poliuretanową HA SAFEFOAM NF
Tablica 0103
Iniekcja uszczelniająca dynamiczne wycieki wody z rys i pęknięć spienialną żywicą poliuretanową typu 1K HA CUT AF przy użyciu pakerów iniekcyjnych
Tablica 0104
Iniekcja uszczelniająca wycieki wody z rys i przerw roboczych elastyczną spienialną żywicą poliuretanową typu 1K z grupy HA Flex przy użyciu pakerów iniekcyjnych
Tablica 0105
Iniekcja niskociśnieniowa wypełniająca rysy i pęknięcia zaczynem cementowym Omnitek Inject przy użyciu pakerów iniekcyjnych plastikowych
Tablica 0106
Wykonanie iniekcji strukturalnej wzmacniającej i uszczelniającej elementu konstrukcji o kondycji suchej i wilgotnej żywicą epoksydową Denepox40
Tablica 0107
Wykonanie iniekcji strukturalnej uszczelniającej elementu konstrukcji spienialną żywicą poliuretanową typu 1K HA Flex SLV AF
Tablica 0108
Wykonanie iniekcji strukturalnej uszczelniającej elementu konstrukcji żywicą akrylową Gelacryl 30
Tablica 0109
Iniekcja pozioma – wykonanie przepony poziomej przeciw podciąganiu kapilarnemu wody w murze o dużym zawilgoceniu i pod działaniem wody pod ciśnieniem żywicą akrylową Gelacryl 30
Tablica 0110
Iniekcja uszczelniająca wycieki wody z rys i przerw roboczych tiksotropową elastyczną żywicą akrylową GELACRYL SUPERFLEX AR przy użyciu pakerów iniekcyjnych
Tablica 0111
Iniekcja ciśnieniowa uszczelniająca szczeliny dylatacyjne i ruchome połączenia w konstrukcjach budowlanych żywicą akrylową GELACRYL SUPERFLEX AR

Rozdział 02 Iniekcje ciśnieniowe w gruncie

Tablica 0201
Wykonanie uszczelniającej iniekcji kurtynowej – wytworzenie izolacji na styku konstrukcji i gruntu żelem akrylowym GELACRYL SUPERFLEX
Tablica 0202
Stabilizacja i wzmocnienie gruntu w technice iniekcji niskociśnieniowej zaczynem cementowym Omnitek Inject
Tablica 0203
Stabilizacja, wzmocnienie i konsolidacja drobnej frakcji gruntu w tym piasku drobnego i pylastego, gliny piaszczystej itp. w technice iniekcji niskociśnieniowej żywicą PUR HA Soil AF
Tablica 0204
Klejenie kruszywa i tłucznia kolejowego metodą natrysku ciśnieniowego przy użyciu pompy dwukomponentowej do żywic

Rozdział 03 Uszczelnienia i iniekcje ciśnieniowe instalacji

Tablica 0301
Uszczelnienie wycieków wody w tym wody pod ciśnieniem z przepustu rury w konstrukcji z zastosowaniem poliuretanowego systemu naprawczego PIPE PLUG
Tablica 0302
Uszczelnienie zawilgoceń lub okresowych wycieków wody z przepustu rury w konstrukcji z zastosowaniem masy pęczniejącej Swellseal Mastic
Tablica 0303
Uszczelnienie wycieków wody z przepustu rury w konstrukcji metodą iniekcji ciśnieniowej żywicą poliuretanową HA SAFEFOAM NF w przypadku szczeliny pomiędzy rurą a otworem w konstrukcji < 15 mm
Tablica 0304
Uszczelnienie przepustu rury w konstrukcji metodą iniekcji ciśnieniowej żywicą akrylową GELACRYL SUPERFLEX AR w przypadku szczeliny pomiędzy rurą a otworem w konstrukcji < 15 mm
Tablica 0305
Uszczelnienie dynamicznych wycieków wody z przepustu rury wraz z wypełnieniem pustki pomiędzy rurą a otworem w konstrukcji przy robotach mikrotunelingowych metodą iniekcji ciśnieniowej dwuskładnikową żywicą poliuretanową Rockstab WX

Rozdział 04 Profilaktyczne uszczelnienia konstrukcji i iniekcje wypełniające węże iniekcyjne

Tablica 0401
Wypełnienie uszczelniające węża iniekcyjnego żywicą akrylową GELACRYL SUPER-FLEX AR
Tablica 0402
Wypełnienie uszczelniające węża iniekcyjnego żywicą poliuretanową HA Flex LV AF
Tablica 0403
Montaż węża iniekcyjnego do iniekcji żywicami uszczelniającymi
Tablica 0404
Montaż pęczniejących w kontakcie z wodą profili w stykach roboczych i fazach w betonowaniu
59,90 zł
62,90 zł brutto
  • Wydawca: Athenasoft
  • Wydanie: Papierowe
  • Rok: 2016
  • Autor: Praca Zbiorowa

Inne oferty, które mogą Cię zainteresować